Zámok Kunerad

Aktuálne

 • Jún 2024
  Pokračuje reštaurovanie fasády
  Výber spôsobu kúrenia
   
 • Máj 2024
  Projekt ekologickej čističky podaný
  Finálna podoba okien schválená
  Návšteva detí ZŠ Kunerad
 • Apríl 2024
  Začalo čistenie fasády
  Vzorka okien na mieru na zámku
   
 • Marec 2024
  Našla sa časť originálneho nábytku zámku
  Plánovanie reštaurovania fasády
  Kolaudácia strechy
 • Február 2024
  Plánovanie ekologickej čističky
  Rozpočet na rok 2024
   
 • Január 2024
  Výber dodávateľa okien
  Oprava vodovodu
  Vyúčtovanie dotácie
 • December 2023
  Dokončenie posledných opráv strechy
  Strecha je hotová!
  Plánovanie prác na 2024
 • November 2023
  Dve presklené vežičky
  Ukončenie izolácií a sadrokartónu strechy
  Protipožiarne nátery
  Žiadosť o kolaudáciu strechy
 • Október 2023
  Dni architektúry
  Montáž bleskozvodu
  Kontrola hydrantov
  Kladenie bridlice takmer hotové
 • September 2023
  Prvá presklená vežička
  Práce na vnútorných izoláciách strechy
  Dočasné schodisko
 • August 2023
  Práce na streche pokračujú
  Inšpekcia a čistenie kanalizácie
  Oprava oplotenia vodného zdroja
  Deň otvorených dverí
 • Júl 2023
  Tesári ukončujú východnú strechu
  Fasáda medzi V a Z strechou
  Čistenie náletov v parku
 • Jún 2023
  Tesári aj bridličiari pokračujú v plnom prúde
  Čistenie pôvodných komínov
  Posledné vežičky východnej strechy
 • Máj 2023
  Dva nové vikiere v podkroví
  Opravy múrov v suteréne
  Domurovanie hlavného komína
 • Apríl 2023
  Tesári pokračujú na východnej streche
  Prvá bridlica na východnej streche
  Odstraňovanie podláh v suteréne
 • Marec 2023
  Konštrukcia vežičiek východnej strechy
  Prvý komín je hotový
  Odstraňovanie omietok v interiéroch
  Kontrola stavu stromov v parku
 • Február 2023
  Prvé vikiere východnej strechy
  Pokračuje pokladanie bridlice
  Spadla 200-ročná lipa
 • Január 2023
  Začiatok prác na malom domčeku
  Tesári pracujú v interiéri
  Vyčistenie pozemku pri zdroji pitnej vody
  Plán prác na 2023
 • December 2022
  Oprava staticky narušeného piliera
  Zimná prestávka
 • November 2022
  Dokončenie krovu východnej strechy
  Príprava zámku na zimu
 • Október 2022
  Práce na krove východnej strechy
  Práce na prvej vežičke
  Statické narušenie vnútorného piliera
 • September 2022
  Dokončenie krovu západnej strechy
  Dokončenie podchytenia základov
  Dážď spomaľuje práce na streche
 • August 2022
  Začiatok konštrukcie východnej strechy
  Prvá bridlica na západnej streche
  Dokončenie obnovy kamenného obkladu
 • Júl 2022
  14 strešných vikierov západnej strechy
  Príprava konštrukcií východnej strechy v dielňach
  Statické úpravy interiéru potrebné pre konštrukciu strechy
 • Jún 2022
  Stavba krovu západnej strechy
  Čerpacie povolenie na pitnú vodu
  2. fáza obnovy kamenného obkladu
 • Máj 2022
  Prvé konštrukcie sú na streche
  Upratovanie parku
 • Apríl 2022
  Podchytávanie základov
  Príprava strešných konštrukcií v dielňach
  Výber technického dozoru na stavbu strechy
 • Marec 2022
  Prehlbovanie prízemia
  Stavba lešenia okolo celého zámku
  Vlámanie do priestoru zámku
 • Február 2022
  Príprava priestoru pre výťah a schody
  Doladenie detailov pre výstavbu strechy
  Oprava veľkého okenného otvoru
 • Január 2022
  Prepracovanie projektu
 • December 2021
  Zmluva o dotácii s MK SR podpísaná
  Izolácia schodiska a terás dokončná
  Žiadosť o povolenie na čerpanie vody
 • November 2021
  Výsledky hydrogeologického prieskumu
  Podpis zmluvy s dodávateľom strechy
   
 • Október 2021
  Vyhlásenie výsledku verejnej súťaže na strechu
  Sanácia vonkajšieho schodiska a terasy pokračuje
   
 • September 2021
  Verejná súťaž na dodávateľa strechy
  Vyčistenie vodojemu
   
 • August 2021
  Čerpacia skúška vrtu na pitnú vodu
  Oslavy SNP v zámockom parku
  Deň otvorených dverí na zámku
 • Júl 2021
  Čistenie parku od náletovej zelene
 • Jún 2021
  Sanácia kamenného obkladu zámku
  Projekt záchrany domu pod zámkom
 • Máj 2021
  Začiatok prác na obnove kamenného obkladu
  Opravy strechy hospodárskej budovy zámku
 • Apríl 2021
  Doriešenie vlastníckych vzťahov na vrt a vodojem
  Prípravy čerpacej skúšky pre vrt na pitnú vodu
  Projekt na úpravy pre schodisko a výťah
 • Marec 2021
  Zisťovanie stavu vodnej sústavy zámku
  Práca na projekte konečnej obnovy
 • Február 2021
  Stanovisko pamiatkárov k výsledkom prieskumu parku
  Príprava vykonávacieho projektu obnovy strechy
 • Január 2021
  Prieskum vhodných systémov kúrenia
   

História

 • Balestrémovci 1914-1944

  V rokoch 1914 - 1916 bol kaštieľ postavený grófom Valentínom Balestrémom (1860-1920). Inšpirovaný secesnou architektúrou zámkov v údolí francúzskej Loiry si dal gróf Balestrém vystavať komfortné a moderne vybavené rodinné sídlo s vlastnou vodnou elektrárňou a kaplnkou zasvätenou sv. Terézii z Lisieux. Na mieste, kde podľa historických máp pravdepodobne kedysi stála horáreň, tak vznikol rekreačný lovecký kaštieľ. Pôvodne mal slúžiť ako letovisko cisárov Františka Jozefa a Viliama II., vypuknutím 1. svetovej vojny sa tento zámer nikdy neuskutočnil.

 • Povojnové obdobie 1944-1959

  Počas SNP v roku 1944 sídlil v kaštieli 2. partizánsky štáb M.R. Štefánika. 25. septembra 1944 bol vypálený. Po skončení 2. svetovej vojny bol kaštieľ skonfiškovaný a stal sa majetkom Štátnych lesov. Následne v rokoch 1945-1948 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou podľa projektu Dipl. Akad. Arch. Ferdinanda Čapku a stal sa z neho liečebný ústav pre liečbu respiračných chorôb – Liečebňa SNP Kunerad.

 • Kúpele Rajecké Teplice 1959-2019

  V roku 1959 sa kaštieľ stáva súčasťou kúpeľov Rajecké Teplice. 25. mája 1967 bol spolu s priliehajúcim parkom vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V 70. rokoch prešiel ďalšími úpravami, ktoré sa týkali najmä vnútornej dispozície. Počas privatizácie v roku 1996 prešiel kaštieľ spolu s kúpeľmi do súkromného vlastníctva. Odvtedy bol využívaný len príležitostne a pripravovala sa rozsiahla rekonštrukcia. Počas opravy strechy 11. marca 2010 zachvátil kaštieľ rozsiahly požiar. Odvtedy ostal uzavretý a chátral. 20. októbra 2018, po ôsmich rokoch od ničivého požiaru, chátrajúci kaštieľ opäť vyhorel.

 • Náš príbeh Od Aug.2019

  Po poslednom požiari na konci roka 2018 už takmer nikto neveril, že kaštieľ opäť ožije a bude prinášať ľuďom radosť. Pre nás však svoju krásu a jedinečnosť nikdy nestratil, a tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime o nemožné a dáme sa do jeho záchrany. Jeho majiteľmi sme sa stali koncom augusta 2019 a odvtedy robíme všetko preto, aby opäť ožil ako romantické miesto stvorené pre spoločenské aj rekreačné účely.

Blog

Zo života zámku Kunerad